Młyn aluminiowy do mielenia metali nieżelaznych

Młyn aluminiowy do mielenia metali nieżelaznych ma na celu uzyskanie materiału jednorodnego o różnych rozmiarach, zdatnego do dalszego przetwarzania na kolejnych etapach w przemyśle metalurgicznym. Właściwe przygotowanie materiału pod względem jakości i rozmiaru pozwala na zwiększenie wartości złomu w firmach zajmujących się recyklingiem. Odpowiednio dobrane linie i urządzenia Stokkermill, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przetwarzanego materiału poprzez mielenie, rozdrabnianie i separację przy pomocy rozdrabniaczy jednowałowych, dwuwałowych, granulatorów i systemów separacji oraz systemów usuwania metali żelaznych. Przykładowy złom metalowy, który może być przetwarzany przez urządzenia Stokkermill :

APLIKACIJE