Młyn aluminiowy do mielenia metali nieżelaznych

Młyny do mielenia aluminium i innych metali są zaprojektowane tak, aby uzyskać jednorodny i czysty materiał o różnych rozmiarach, takich jak aluminium, miedź, brąz

Zakładów do recyklingu aluminium

Młyn aluminiowy do mielenia metali nieżelaznych, ma na celu uzyskanie materiału jednorodnego o różnych rozmiarach, zakładów i maszyn zdatnego do dalszego przetwarzania na kolejnych etapach w przemyśle metalurgicznym. Właściwe przygotowanie materiału pod względem jakości i rozmiaru pozwala na zwiększenie wartości złomu w firmach zajmujących się recyklingiem. Odpowiednio dobrane linie i urządzenia Stokkermill, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przetwarzanego materiału poprzez mielenie, rozdrabnianie i separację przy pomocy rozdrabniaczy jednowałowych, dwuwałowych, granulatorów i systemów separacji oraz systemów usuwania metali żelaznych. Przykładowy złom metalowy, który może być przetwarzany przez urządzenia Stokkermill :

Wideo dla zakładów i maszyn do recyklingu aluminium i metali nieżelaznych:

złom aluminiowy do rozdrabniania
APLIKACIJE