Car Fluff

Uszlachetnianie resztek pojazdów car fluff, Zurik e Zorba.

Uszlachetnianie resztek pojazdów

Stokkermill ha sviluppato competenze e tecnologie per la valorizzazione e recupero dei materiali provenienti dai processi di  frantumazione del rottame e dei veicoli f.u. per migliorare la qualità delle frazioni del car fluff, Zurik e Zorba.

Separacja stali nierdzewnej

Urządzenia Stokkermill są zdolne do zwiększenia wartości resztek złomu, przez separację stali nierdzewnej, metali żelaznych i nieżelaznych odzyskując wysoki procent tych materiałów poprzez właściwe zastosowanie młynów udarowych, stołów densymetrycznych, sit wibracyjnych, systemów separacji magnetycznej.

APLIKACIJE