Kable miedziane z wiązek samochodowych

Pojazdy przeznaczone, zakłady i linie do rozbiórki i recyklingu zawierają znaczące ilości przewodów elektrycznych.

Zakład recyklingu wiązek przewodów

Pojazdy przeznaczone, zakłady i linie do rozbiórki i recyklingu zawierają znaczące ilości przewodów elektrycznych (obecnie jest to średnio około 25kg na pojazd); te ilości będą się powiększać wraz ze wzrostem zastosowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w nowoczesnych pojazdach oraz wraz z pojawianiem się systemów zasilania hybrydowych i elektrycznych. Wydajność odzysku miedzi z kabli samochodowych jest bardzo duża i niejednokrotnie przekracza 50-55% metalu w stosunku do izolacji. Stokkermill stworzył szereg środków technicznych i innowacji pozwalających na przetwarzanie okablowania samochodowego i odzysku miedzi. System CL firmy Stokkermill pozwala na przetwarzanie wszystkich typów przewodów samochodowych bez wcześniejszego usuwania klejów i innych lepkich substancji obecnych w wiązkach dzięki automatycznemu systemowi, który neutralizuje kleje oraz zanieczyszczenia olejowe i smarowe. Linia technologiczna z rozdrabniaczem wstępnym posiada szczególny rodzaj rotora, który pozwala na przetwarzanie kabli bez konieczności usuwania elementów stalowych (złączy, wtyczek, systemów mocowań itp.); są one separowane po procesie rozdrabniania bez konieczności interwencji operatora. Zastosowanie takich urządzeń do recyklingu wiązek samochodowych jest bardziej opłacalne, gdyż redukuje potrzebę ręcznego przygotowywania kabli do przerobu. Końcowe urządzenia sortujące pozwalają na uzyskanie na wyjściu miedzi bez zanieczyszczeń plastikiem, czy innymi metalami.

przewody z części samochodowych
APLIKACIJE