Recykling silników elektrycznych

Recykling silników elektrycznych, instalacji i urządzeń pozwalających na odzyskanie materiałów i metali żelaznych, głównie miedzi.

Zakład recyklingu silników

Recykling silników elektrycznych, instalacji i urządzeń pozwalających na odzyskanie materiałów i metali żelaznych, głównie miedzi.. Stokkermill opracował różne rozwiązania do przetwarzania zużytych silników elektrycznych zaspokajając potrzeby przemysłu recyklingu: urządzenie Motorchop do demontażu silników, granulatory nożowe, systemy separacji średniej i dużej wydajności.

Video

Silniki elektryczne do rozdrabniania
APLIKACIJE