Tworzywa sztuczne

Proces recyklingu plastiku i ogólnie tworzyw sztucznych jest obszerną dziedziną z podziałem na odpady z tworzyw użytkowych i powstałych w procesach przemysłowych.

Proces recyklingu plastiku i ogólnie tworzyw sztucznych jest obszerną dziedziną z podziałem na odpady z tworzyw użytkowych i powstałych w procesach przemysłowych. Celem recyklingu tworzyw sztucznych jest ich przetworzenie poprzez procesy sortowania, mycia, rozdrabniania i granulacji do uzyskania jednorodnego materiału o określonym rozmiarze bez zanieczyszczeń, który wykorzystany może być do wytłaczania nowych wyrobów. Stokkermill oferuje urządzenia odpowiednie do poszczególnych faz procesu recyklingu; Rozdrabniacze dwuwałowe, rozdrabniacze jednowałowe, granulatory nożowe, systemy separacji. Do najczęściej przetwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych zalicza się:

APLIKACIJE