Urządzenia do rozdrabniania drewna

Urządzenia do rozdrabniania drewna, papieru i tektury, pozwalają na przetwarzanie i recykling różnego rodzaju wyrobów drewnianych.

Urządzenia do rozdrabniania drewna, papieru i tektury, pozwalają na przetwarzanie i recykling różnego rodzaju wyrobów drewnianych, w szczególności:

Przetwarzanie papieru, kartonu, odpadów papierowych, opakowań, poufnych dokumentów polega na rozdrobnieniu materiału. Proces rozdrabniania pozwala na redukcję objętości przed kolejnym etapem prasowania odpadów. Rozdrabnianie dokumentów poufnych powoduje, że ich treść staje się nieczytelna, zapewniając przy tym wymagane prawem parametry niszczenia dokumentacji poufnej.

APLIKACIJE