Urządzenia do uszlachetniania resztek puchu samochodowego

Urządzenia i instalacje do uszlachetniania resztek puchu samochodowego, Zurik, Zorba.

Urządzenia i instalacje do uszlachetniania resztek puchu samochodowego, Stokkermill opracował ekspertyzy i technologie waloryzacji i odzysku materiałów z procesów złomowania i f.u. pojazdów w celu poprawy jakości frakcji puchu samochodowego, Zurik i Zorba.

Urządzenia Stokkermill są zdolne do zwiększenia wartości resztek złomu, przez separację stali nierdzewnej, metali żelaznych i nieżelaznych odzyskując wysoki procent tych materiałów poprzez właściwe zastosowanie młynów udarowych, stołów densymetrycznych, sit wibracyjnych, systemów separacji magnetycznej.

APLIKACIJE