Zużyte opony

Recykling zużytych opon składa się z trzech głównych etapów:

Urządzenia Stokkermill odpowiednio zestawione, pozwalają na przeprowadzenie wszystkich trzech etapów recyklingu opon przy wykorzystaniu przemysłowych rozdrabniaczy dwuwałowych, rozdrabniaczy jednowałowych, granulatorów nożowych i densymetrycznych stołów separacyjnych.

APLIKACIJE