Systemy filtracji – SMF

Filtry workowe: rozwiązania do odpylania w procesach przemysłowych

Firma Stokkermill oferuje pełny zakres rozwiązań do odpylania w procesach recyklingu poprawiając jakość powietrza oraz zwiększając wydajność produkcji.

Filtry Stokkermill mogą być wyposażone w system ciągłego czyszczenia oparty na inwersji sprężonego powietrza, ich działanie można programować przez panel sterowania z jednostkami logicznymi zgodnie z charakterystyką procesu i rodzaju pyłu, który ma być poddany obróbce.


SMF - 5000

Wkłady:

2250 x 125 mm - 16 szt.

Wymiary:

840 x 800 x 5100 mm

Waga:

400 kg

Wydajność:

1700 m3/h

Moc:

5 kW

SMF - 10000

Wkłady:

2250 x 125 mm - 64 szt.

Wymiary:

1560 x 1560 x 1560 x 5600 mm

Waga:

1200 kg

Wydajność:

6700 m3/h

Moc:

10 kW

SMF - 15000

Wkłady:

2250 x 125 mm - 96 szt.

Wymiary:

2300 x 1560 x 5900 mm

Waga:

1800 kg

Wydajność:

10000 m3/h

Moc:

20 kW