rozwiązania dla separacji

Separacja metali, złom, separacja stali nierdzewnej, stałe odpady miejskie, tworzywa sztuczne. Separacja metali i oddzielanie złomu wymagają różnych technologii w zależności od składu przychodzących materiałów.

Separacja mieszanych metali żelaznych, technologie, które można zastosować, są różne i bardzo często przydatne może być ich połączenie w celu uzyskania najlepszych wyników. Stokermill produkuje szeroką gamę separatorów odpadów: separatory magnetyczne do separacji metali, separatory magnetyczne do żelaza na taśmie, maty magnetyczne, separatory wiroprądowe do separacji aluminium Eddy Current ECS, separatory supermagnesów do separacji stali nierdzewnej, separatory elektrostatyczne do drobnych ziaren , powietrzne zygzakowate separatory powietrza, separatory wysokiej gęstości do stali magnetycznej i paramagnetycznej, stoły gęstościowe do suchej separacji, separatory sitowe i przesiewacze wibracyjne.

Urządzenia