Recykling paneli fotowoltaicznych - jak prawidłowo je utylizować IFAT2024 - Monachium 13-17 maja

Zakłady recyklingu paneli słonecznych:
Stokkermill, światowy lider w produkcji maszyn i urządzeń do recyklingu materiałów, zaprezentuje na IFAT2024 innowacyjne rozwiązania związane z istotnym i interesującym tematem dla branży recyklingu.
Jak wszyscy wiemy, recykling jest światem pełnym wyzwań, ale jednocześnie oferuje znaczące możliwości. To, co wydawało się nierozwiązywalnym problemem, jest obecnie rozwiązywane przy pomocy techniki i technologii.


Rzeczywiście, zakłady recyklingu Stokkermill i maszyny do paneli słonecznych i fotowoltaicznych mogą oddzielić komponenty, które składają się na panel.
W ten sposób aluminium, krzem, szkło, tworzywo EVA (etylen-octan winylu) i miedź znajdują wiele możliwości ponownego wykorzystania w nowoczesnym i wydajnym łańcuchu przemysłowym gospodarki o obiegu zamkniętym.
Zakłady recyklingu paneli fotowoltaicznych Stokkermill mają zmienną wydajność od 500 do ponad 2000 kg/h i są projektowane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami użytkownika końcowego.
Żywotność operacyjną paneli fotowoltaicznych szacuje się na około 10 lat od daty instalacji. Po tym okresie wydajność paneli ma tendencję do zmniejszania się, co wymaga wymiany na bardziej nowoczesne i wydajne materiały i technologie.
Szacuje się, że do 2050 roku 78 milionów ton paneli fotowoltaicznych pierwszej i drugiej generacji będzie musiało zostać zutylizowanych, a najlepiej poddanych recyklingowi z odzyskiem materiałów. Jednak według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), obecnie tylko około 10% paneli na całym świecie jest odpowiednio poddawanych recyklingowi.
Innymi słowy, na dzień dzisiejszy wciąż nie istnieje wydajny łańcuch dostaw dla recyklingu paneli fotowoltaicznych, a luka ta musi zostać szybko wypełniona, aby umożliwić prawidłowy odzysk strategicznych materiałów dla właściwego i zrównoważonego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.
Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie recyklingu

Linia do recyklingu paneli słonecznych i fotowoltaicznych (PV) umożliwia odzysk złomowanego panelu: krzemu, szkła, okablowania, plastiku i aluminium
wszystkie posty