Mașini de laborator de separare de precizie

Mașinile noastre

Soluții simple și fiabile, tipice aplicațiilor industriale, dar sofisticate și echipate cu sisteme de control al parametrilor care pot lărgi și defini mai bine gama de utilizare. Dispozitivele capabile să funcționeze cu precizie micrometrică, esențiale pentru cercetare și dezvoltare, pot fi integrate în sistemele de automatizare de laborator, optimizând procesele și sporind eficiența.

Moara de mărunțire de precizie - LAB

Morile de precizie cu rotor reversibil, potrivite pentru reducerea și zdrobirea fină a materialelor.
Separare de precizie
Mașini de separare de laborator

Sortator electrostatic - LAB

Sortatorul electrostatic de laborator Stokkermill este proiectat pentru a evalua aplicabilitatea proceselor de separare uscată pe materiale cu caracteristici electrice diferite, cu precizie și eficiență.

FIȘĂ DE DATE

Tabel densimetric - LAB

Tabelul densimetric de laborator Stokkermill este un dispozitiv conceput pentru separarea și clasificarea materialelor în funcție de densitatea lor în mod eficient și precis.

FIȘĂ DE DATE

Încărcător triboelectric - LAB

Încărcător triboelectric de laborator pentru generarea de sarcini electrostatice pe materiale pulverulente sau granulare prin procesul de tribocargare prin crearea unei diferențe de potențial electric între ele.

FIȘĂ DE DATE

Separator circular cu sită - LAB

Circular virating ecran, sită de separare derivat din activități experimentale în laborator, fie că este vorba de materiale granulare sau sub formă de pulbere, oferind o gamă largă de utilizări.

FIȘĂ DE DATE

Separator magnetic - LAB

Separator magnetic de precizie de laborator pentru separarea materialelor cu proprietăți magnetice distincte, permite recuperarea particulelor feroase și neferoase, perfecționând procesele de separare

FIȘĂ DE DATE

Electrostatic Separator - LAB

Stokkermill Laboratory Electrostatic Separator is designed to evaluate the applicability of dry separation processes on materials with different electrical characteristics with accuracy and efficiency.

DATASHEET

Densimetric table - LAB

Stokkermill laboratory densimetric table is a device designed for separating and classifying materials according to their density effectively and accurately.

DATASHEET

Triboelectric charger - LAB

Triboelectric laboratory charger for generating electrostatic charges on powdered or granular materials by the process of tribocarging by creating an electrical potential difference between them.

DATASHEET

Circular sieve - LAB

Circular virating screen, separation sieve derived from experimental activities in the laboratory, whether granular or powdered materials, offering a wide range of uses.

DATASHEET

Magnetic separator - LAB

Precision magnetic laboratory separator for separation of materials with distinct magnetic properties, enables recovery of ferrous and nonferrous particles, perfecting separation processes

DATASHEET