Het cruciale belang van koper in de context van de energietransitie, innovatie en recycling van koper met duurzame oplossingen, gericht op geavanceerde recyclingtechnologieën om toekomstige uitdagingen aan te gaan

Het cruciale belang van koper in de context van de energietransitie: het Stokkermill-perspectief

Het cruciale belang van koper in de context van de energietransitie, innovatie en recycling van koper met duurzame oplossingen, gericht op geavanceerde recyclingtechnologieën om toekomstige uitdagingen aan te gaan

In een wereld waar de energietransitie absoluut noodzakelijk is, ontstaat er een aanzienlijk obstakel in de vorm van een groeiend kopertekort. In tegenstelling tot zeldzame aardmetalen of lithium staat koper, hoewel overal verkrijgbaar, op het punt een cruciale hulpbron te worden, waardoor de mondiale inspanningen om duurzame energiebronnen te omarmen in gevaar komen. Nu de vraag naar koper de komende tien jaar exponentieel zal groeien, wordt de behoefte aan duurzaam beheer van deze hulpbron steeds dringender.

De wereld van vandaag verbruikt al ongeveer 22 miljoen ton koper per jaar, waarbij traditionele toepassingen naar verwachting verder zullen groeien, samen met de economische ontwikkeling van de opkomende landen en de eisen van het koolstofvrij maken. Koper, als onvervangbaar ‘groen’ materiaal in vele technologieën voor de energietransitie, zal een steeds grotere rol gaan spelen. Stokkermill, leider op het gebied van koperinnovatie en recycling, erkent de cruciale rol van recycling bij het beheer van koperbronnen. Investeren in geavanceerde koperrecyclingtechnologieën vermindert niet alleen de afhankelijkheid van nieuwe mijnbouw, maar biedt ook een duurzame oplossing om de groeiende tekorten aan te pakken. De Stokkermill-visie gaat verder dan alleen het probleem beheersen: het heeft tot doel een toekomst vorm te geven waarin koperrecycling een gangbare praktijk is en van fundamenteel belang voor de duurzaamheid van het milieu. Eén cruciaal probleem betreft de uitbreiding van elektriciteitsnetwerken, die essentieel zijn om de groei van hernieuwbare energie te ondersteunen. De geplande aanleg van 80 miljoen kilometer aan nieuwe hoogspanningslijnen tegen 2040 onderstreept volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) de noodzaak van een oordeelkundige aanpak bij het beheer van de kopervoorraden. Stokkermill zet zich in voor het bieden van uitgebreide oplossingen voor koperrecycling, waardoor de beschikbaarheid van dit cruciale metaal voor de energie-infrastructuur van de toekomst wordt gewaarborgd.

Ondanks de huidige situatie van reserves en overproductie wijzen de vooruitzichten op een mogelijk ‘chronisch tekort’ van het metaal, met aanzienlijke gevolgen voor de race naar het doel van ‘Net Zero’ in 2050. Stokkermill wijst erop dat het gebrek aan investeringen in de sector binnenkort de dreiging van kopertekorten met zich mee zou kunnen brengen en roept op tot dringende reflectie over het verantwoord beheer van deze kostbare hulpbron. Concluderend: de uitdaging van de energietransitie vereist een geïntegreerde aanpak, waarbij recycling van koper cruciaal wordt. Stokkermill ontwerpt en ontwikkelt innovatieve recyclingoplossingen en bevordert actief een paradigmaverschuiving naar koperrecycling als een belangrijke pijler van een duurzame economie.

Bron:

1. Bron ilSole24Ore landschapsanalyse, articolo 21 Nov 2023